Vedvarende energi

Klima og vedvarende energi er et omdiskuteret emne. Man er ikke enig om, hvor mange penge, man skal bruge på at forske i alternative energikilder, og heller ikke hvordan man i fremtiden skal udvikle og sætte ind på området. De fossile brændstoffer som kul og olie vil på et tidspunkt slippe op, og så bliver udviklingen af vedvarende energikilder en nødvendighed. Mange lande har allerede nu målsætninger om en reduktion af deres CO2-udledning. Det er nødvendigt, at alle bidrager til at mindske udledningen. Især ses der store udslip fra store lande som Kina og USA. Vi skal passe på godt på vores klode. Hvis ikke vi gør det, så vil det i fremtiden resultere i enorme klimamæssige problemer. Det store udspil af CO2 er blandt andet med til at opvarme havene, så isen smelter.

Hvad er vedvarende energi?

vindmøllerEnergi der kommer fra vedvarende kilder. Det er energi, der blandt andet kommer fra sol, vind og vand. Disse former for energi er ikke tilgængelig i begrænsede mængder, som gør sig gældende for de fossile brændstoffer.

Den energi som solen leverer, kan man generere ved at sætte solcelleanlæg på sit tag. Solceller opsamler energien og omdanner den til elektricitet. Det er også muligt at producere varme ved solens kraft. Hvis man ønsker det, så kan man sætte solfangere op. Stålingen bliver omdannet til varme, og bruges blandt andet til at varme badevandet op, men også den varme som kommer ud i stuerne. Vindenergi kan også omsættes til elektricitet gennem vindkraftværker. I Danmark har vi satset stort på vindenergi. Vi har blandt andet vindmølleparker langs Jyllands kyster, hvor det blæser rigtig meget. Så vindenergi indgår allerede som en stor del af elforsyningen i Danmark. Bølgeenergi er en tredje form for udnyttelse af vedvarende energi. Bølgeenergi skabes af bølger i havet gennem nogle anlæg og en generator. Vandkraftværker er også en alternativ kilde, hvorfra der kan produceres klimavenlig energi.

Fordelene ved vedvarende energi

Der udledes utrolig store mængder CO2 på verdensplan, og derfor er det vigtigt, at der sættes ind globalt for at finde alternative energikilder i fremtiden. CO2 er medvirkede til ødelæggelse af ozonlaget og klimaet i det hele taget. Der er derfor mange fordele ved at satse på vedvarede energi. Blandt andet forurener det ikke og udleder dermed ikke den uønskede CO2.

Derudover støjer det heller ikke. Solceller fastsættes blot på taget eller facaden. Vindmøller der står et stykke ude i havet, generer heller ikke nogen.

I Danmark kan vi udnytte, at vi har et klima, hvor det ofte blæser meget. På den måde kan vi skabe nogle gode vedvarende energikilder, som skaber bedre vilkår for fremtidens klima.

Hvis man vil vide mere om vedvarende energi, og hvilke muligheder der er for at installere det i private hjem, så kan man google det og finde flere informationer omkring, hvad man skal tænke over og tage højde for, før man går i gang. Har kan man også læse om fordele og ulemper ved produktionen af de forskellige vedvarende energiformer.

 

Læs mere om vedvarende energi på sparenergien.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *